Назва статті Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура Правовідносини з використання фонду фінансування будівництва як способу його інвестування: особливості та структура
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [235-240]
Анотація Статтю присвячено питанням визначення ознак та чіткої структури правовідносин, що виникають у результаті використання ФФБ як способу інвестування будівництва. Структуру таких правовідносин приведено у відповідність із загальними принципами теорії права. Зміст правовідносин, тобто дії суб’єктів виокремлено у три стадії. Зауважено на важливості недопущення вад формально-логічного характеру, що здатні істотно впливати на якість законодавства у сфері використання ФФБ як способу інвестування будівництва й практики його застосування.
Ключові слова ФФБ, правовідносини, суб’єкти, об’єкт, зміст, довірителі, управитель, замовник, система фінансово-кредитних механізмів.
References