Назва статті Конституційно-моральні критерії прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [175-185]
Анотація У статті досліджуються питання конституційно-моральних критеріїв прогнозування професійної придатності для роботи на посаді судді. Автор звернув увагу на малодосліджене поняття судового стресу, оскільки службова діяльність суддів характеризується особливими умовами, які дозволяють розглядати її як підвищено стресогенну, а також вказав на необхідність підтримки моральних норм з боку права. Проаналізовано конституційне законодавство низки країн щодо визначення норм, спрямованих на дотримання і захист моральності громадян. Окреслено головні ознаки необхідності існування ефективної, незалежної судової влади, яка є запорукою міцної та незалежної держави. Розглянуто питання оцінки професійної придатності, які вирішуються у межах професійної орієнтації та професійного добору. Звернуто увагу на особливі умови професійної діяльності суддів та необхідність дотримання принципів моралі в їх роботі. Визначено основні якості, що мають бути притаманні особі для роботи на посаді судді і без яких така робота є неможливою. Запропоновано законодавче закріплення в Україні вимог та критеріїв, які б давали можливість професійно оцінити спроможність судді виконувати професійні обов’язки ефективно з урахуванням його професійних та особистих здібностей впродовж усього строку перебування на посаді. Це, у свою чергу, спонукало б до підвищення довіри до судового корпусу.
Ключові слова судова влада, суддя, професійний добір, професійна придатність, професійна орієнтація, службова діяльність, норми моралі, судовий стрес.
References