Назва статті Правова позиція захисту в кримінальному провадженні: шляхи відстоювання у процесі доказування
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 10/2014
Сторінки [124-150]
Анотація Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів відстоювання правової позиції захисту в процесі доказування у кримінальному провадженні в Україні. Приділена увага необхідності надання адвокатам реальних процесуальних інструментів, що забезпечать їм та їх підзахисним можливість брати активну участь у доказуванні. Автор зазначає, що право адвоката брати участь у доказуванні гарантуватиме реалізацію одного із найважливіших принципів демократичного правосуддя — засаду змагальності. Автор також вважає, що рівноправність сторін має передбачати не тільки рівні можливості представити свої права, а й те, що жодна зі сторін не повинна мати істотних переваг порівняно із іншою стороною. У цілому безспірним є той факт, що захисник має брати активну участь не тільки на етапі збирання доказів, а й під час їх оцінки, яка матиме певні правові наслідки. У статті містяться авторські пропозиції щодо нормативного вдосконалення правового статусу захисника у кримінальному провадженні.
Ключові слова змагальність, доказування, захист, правова позиція, процесуальні права.
References