Назва статті Методологія проведення наукових досліджень у сфері конституційного права на сучасному етапі: визначення основних завдань
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2014
Сторінки [136-144]
Анотація Стаття присвячена визначенню основних завдань, які стоять перед методологією проведення наукових досліджень у сфері конституційного права на сучасному етапі. До них належить формування постпозитивістського інструментарію дослідження конституційно-правових явищ, інститутів та відносин. Ці завдання також передбачають підвищення ефективності використання знань, отриманих іншими науками, а також забезпечення відповідності методології конституційного права сучасним світовим тенденціям і глобальним викликам. Крім того, методологія конституційного права повинна гарантувати практичну орієнтованість наукових досліджень та збереження тенденції до спрямування відповідних праць саме на людину, гарантування її прав та свобод (гуманізацію українського конституціоналізму).
Ключові слова методологія, конституційне право, наукові методи, принципи наукових досліджень.
References
Схожі статті: