Назва статті Перспективи вирішення публічно-правових спорів за допомогою медіації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2014
Сторінки [259-268]
Анотація Досліджено медіацію, як спосіб попередження прийняття несправедливого рішення адміністративним судом. Запропоновано розглядати медіацію як процесуальний спосіб вирішення конфлікту, метою якого є формування та застосування безпосередньо сторонами конфлікту конкретної міри для справедливого вирішення кожного окремого конфлікту на основі взаємних поступок і взаємного визнання. Наголошено на додаткових заходах, які дозволять попередити несправедливе вирішення спору, таких як: медіація; активні дії судді з примирення сторін; обов’язкова медіація; визначення у законі дискреційних повноважень публічної адміністрації у процедурі медіації.
Ключові слова принцип рівності перед законом і судом, справедливе рішення, медіація.
References