Назва статті Концептуальні нариси єдності судової юрисдикції
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2014
Сторінки [219-232]
Анотація У статті розкриваються деякі положення єдності судової юрисдикції у контексті напрацювань учення про судове право, складовими якого є судовий устрій і судовий процес. Акцентовано увагу на теорії єдності судового процесу, а також обґрунтовано положення про те, що складовими теорії судового права як основи організації та діяльності судової влади на сучасному етапі є судоустрій, цивільний, кримінальний та адміністративний процеси. Крім того, окреслено важливість дослідження такого явища, як юридичний процес, його ознаки, види, принципи. Сформульовано висновки щодо єдності судового процесу та концепції єдності судової юрисдикції.
Ключові слова вчення про судове право, єдність судової юрисдикції, процедура, неюрисдикційний процес, судовий процес, судовий устрій, теорія єдності судового процесу, юридичний процес, юрисдикційний процес.
References