Назва статті Перспективи розвитку інституту наказного провадження у цивільному процесі України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2014
Сторінки [153-162]
Анотація Статтю присвячено питанням розвитку і реформування наказного провадження цивільного судочинства з огляду на європейський досвід регулювання судового розгляду безспірних вимог. Проаналізовано запроваджене у Цивільному процесуальному кодексі України 2004 р. спрощене провадження цивільного судочинства, в порядку якого судом розглядаються окремі категорії цивільних справ. Досліджено правову природу наказного провадження як спрощеного механізму розгляду безспірних вимог. Охарактеризовано сучасний європейський порядок судового розгляду безспірних вимог — European order for payment procedure. На основі проведеного аналізу запропоновано шляхи удосконалення вітчизняної системи цивільного правосуддя. Зокрема, на основі євроінтеграційних спрямувань України визначено шляхи зближення вітчизняної та європейської системи правосуддя у справах, що не містять спору.
Ключові слова цивільне судочинство, спрощені провадження цивільного судочинства, наказне провадження.
References