Назва статті Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права (до реформування вітчизняного адміністративного законодавства)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2014
Сторінки [170-177]
Анотація У статті наголошується на необхідності прийняття комплексного програмного акта, що не лише визначив би наукові та теоретичні засади інституту юридичних осіб як суб’єктів адміністративного права, а й на підставі розроблених та уніфікованих наукових положень передбачив би основні вектори реформування та розвитку адміністративного законодавства про юридичну особу. На підставі окремих засад адміністративно-правової доктрини, чинного законодавства та практики його застосування, запропоновано приблизний варіант структури та найбільш загальних і важливих положень Концепції реформування вітчизняного адміністративного законодавства про юридичну особу. У статті зазначається, що загальною метою Концепції є уніфікація як доктринальних, так і законодавчих положень про юридичну особу, що дозволить поетапно здійснити реформування вітчизняного адміністративного законодавства про юридичну особу. Автор наголошує, що строк такого реформування повинен становити не менше п’яти років, а конкретні, передбачені Концепцією реформи мають здійснюватися послідовно та з дотриманням встановлених строків реалізації конкретного заходу.
Ключові слова адміністративне право, адміністративна правосуб’єктність, дієздатність, концепція, правоздатність, суб’єкт, юридична особа.
References