Назва статті Щодо системності заходів судової реформи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2014
Сторінки [233-242]
Анотація У статті на підставі пояснення природи судової системи обґрунтовується необхідність системного підходу до заходів судової реформи. Виокремлені чотири ключові складові ефективної судової системи: 1) оптимальна модель судоустрою; 2) справедлива судова процедура; 3) розумна кадрова політика; 4) ефективне судове управління. За кожним напрямом аналізуються недоліки в сучасній судовій системі та висловлюється авторське бачення їх усунення. Наголошується, що однією з причин недосконалостей судових реформ, що здійснювались в Україні, є те, що вони не мали фундаменту — наукового системного аналізу проблем вже функціонуючої судової системи. Між тим наука спроможна запропонувати ініціаторам судової реформи системне бачення перетворень, які через свою наукову обґрунтованість містять більший потенціал успішності, тобто ефекту — побудову дійсно ефективної судової системи, спроможної надати належні умови для реалізації особою свого права на справедливий суд.
Ключові слова суд, судова система, судова реформа, системність трансформації у судовій системі, складові ефективної судової системи.
References