Назва статті Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2014
Сторінки [201-208]
Анотація У статті аналізуються теоретичні підходи до розуміння системи кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. На підставі дослідження наукових позицій теоретиків права виділені компоненти, що утворюють склад процесуального провадження та стадії складових системи кримінального процесу. Визначається авторська дефініція «кримінального процесуального провадження». Робиться висновок, що систему кримінального провадження становлять процесуальні провадження, структуру яких утворюють певні стадії. Зазначається, що первісним системним утворенням у структурі кримінального процесу є поліструктурне провадження, що включає п’ять стадій — отримання інформації про кримінальне правопорушення, досудове розслідування, підготовче провадження, судовий розгляд і виконання судових рішень. Аналіз сутнісних ознак кримінального процесуального провадження дозволив відмежувати його від інших споріднених понять, зокрема, стадій кримінального процесу.
Ключові слова процесуальне провадження, стадія, судочинство, кримінальне провадження, система кримінального процесу.
References