Назва статті Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 11/2014
Сторінки [243-250]
Анотація У статті розглядаються питання правового статусу інституту адвокатури та його взаємовідносини з органами держаної влади та громадянського суспільства. Зроблено висновок, що адвокатура не може бути віднесена до інститутів громадянського суспільства. Адвокатура може стати на захист інтересів як держави, так і громадянського суспільства. Діяльність адвокатури вимагає незалежності не лише від держави, а й самого громадянського суспільства. Адвокатура має бути визначена у законодавстві України як незалежний самоврядний правозахисний інститут, на який держава покладає важливіші функції захисту прав та законних інтересів людини. Автор визначає правову цінність інституту адвокатури, його роль та значення для побудови громадянського суспільства та правової держави в Україні.
Ключові слова адвокатура, громадянське суспільство, правова держава.
References