Назва статті Роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів курсу «Історія держави і права України»
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2015
Сторінки [162-170]
Анотація У статті проаналізовано важливість вивчення історії держави і права України, визначено її місце в системі юридичних наук та роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-правників. Висвітлено завдання історії держави і права України на сучасному етапі. Обґрунтовано, що вивчення навчальної дисципліни «Історія держави і права України» сприятиме виробленню у студентів навичок самостійного розгляду історико-правових джерел та вміння використовувати історико-правовий досвід для вирішення принципово нових проблем сучасного розвитку нашої держави і права, оскільки історичні паралелі й аналогії можливі у багатьох ситуаціях.
Ключові слова історія держави і права України, система юридичних наук, патріотичне виховання, студенти-правники.
References