Назва статті Тріада європейських цінностей — верховенство права, демократія, права людини — як основа українського конституційного ладу (частина третя: права людини)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2015
Сторінки [13-92]
Анотація У третій, заключній, частині публікації (перша стосувалась верховенства права, друга — демократії) викладено критичний аналіз підходу вітчизняних авторів та Конституційного Суду України до тлумачення ст. 3 Конституції України. Виявлено головні недоліки низки формул українського основоположного акта стосовно людських прав. Причини хибного їх тлумачення вбачаються у заснованому на марксистській доктрині позитивістському сприйнятті людини як «соціальної істоти». На основі системного аналізу положень Конституції України стосовно людських прав викладено пропозиції щодо приведення їх у відповідність до розуміння їх як європейської цінності у рамках Західної правничої традиції.
Ключові слова Закон Природи, права людини (людські права), людська гідність, «традиційні права», «основоположні права», «основоположні свободи», «негативні права», «природні права», «позитивні права», «соціальні права», верховенство права (правовладдя).
References