Назва статті Підвищення ефективності міжнародно-правового регулювання глобальної антитерористичної боротьби на основі конфліктологічної парадигми
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2015
Сторінки [171-179]
Анотація Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності міжнародно-правового регулювання глобальної антитерористичної боротьби на основі конфліктологічної парадигми. Явище міжнародного тероризму розглянуто як прояв конфліктності суспільних відносин, яка потребує усунення шляхом звернення до основних терогенеруючих чинників. Представлені відповідні доктринальні погляди та еволюція дослідження причин тероризму у межах ООН, на основі чого запропоновано «цивілізаційний» підхід у сфері антитерористичної боротьби. Згаданий підхід ґрунтується на усвідомленні конфліктообумовленої природи тероризму та потреби у всеосяжних гуманістичних засобах подолання глибинних протиріч міжнародного суспільного розвитку, які сприятимуть відмові від терористичного насильства як нецивілізованого засобу. Висвітлена необхідність широкої загальносоціальної профілактики тероризму на основі затвердження, розвитку та ефективної реалізації на універсальному рівні правових концепцій справедливості й рівності у міжнародних відносинах, діалогу між цивілізаціями, культури миру, соціальної толерантності та безпеки людини. Визначено напрями удосконалення проекту всеосяжної конвенції щодо міжнародного тероризму у контексті превентивного аспекту конфліктологічної парадигми.
Ключові слова міжнародно-правове регулювання глобальної антитерористичної боротьби, конфлікт, глобалізація, загальносоціальна профілактика тероризму, справедливість та рівність, діалог між цивілізаціями, культура миру, соціальна толерантність, безпека людини, ООН.
References