Назва статті Отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні: деякі проблемні питання
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2015
Сторінки [143-151]
Анотація Стаття присвячена дослідженню питання отримання доказів стороною обвинувачення на досудовому розслідуванні. Розглянуто питання елементів (стадій) кримінального процесуального доказування та участь в отриманні доказів сторони обвинувачення. Проаналізовано повноваження таких учасників кримінального провадження зі сторони обвинувачення, як прокурор, слідчий, керівник органу досудового розслідування, оперативних підрозділів, потерпілий щодо збирання доказів. Досліджено способи отримання доказів на досудовому розслідуванні стороною обвинувачення; вказується на наявність у КПК України прогалин і суперечностей, які не відповідають вимогам юридичної техніки. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення процесуального порядку отримання доказів стороною обвинувачення.
Ключові слова доказування, збирання доказів, отримання доказів, сторона обвинувачення, способи збирання доказів, способи отримання доказів.
References