Назва статті Правові питання громадської оцінки проектів господарської діяльності, що є екологічно небезпечними
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2015
Сторінки [123-130]
Анотація У статті аналізуються стан та перспективи удосконалення законодавства з питань участі громадськості в оцінці проектів господарської діяльності, що є небезпечною для довкілля. Звертається увага на питання відповідності вітчизняного екологічного законодавства приписам Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхус, червень 1998 р.). Доводиться потреба у більш системному, детальному наповненні законів (кодексів), що регулюють екологічні відносини, приписами з участі в екологічній оцінці запланованої виробничої та іншої господарської діяльності. Розглядаються форми громадської екологічної оцінки (громадська екологічна експертиза, громадські слухання проектів екологічно небезпечних об’єктів, консультативні та інші референдуми з питань реалізації проектів будівництва господарських об’єктів тощо) та аналізуються проблеми їх правового забезпечення. Аргументуються пропозиції щодо усунення неузгодженостей між нормативно-правовими актами, що регулюють цю сферу суспільних відносин, та рекомендації щодо систематизації відповідного законодавства.
Ключові слова громадська оцінка впливів на стан навколишнього середовища, проекти господарської діяльності, громадськість, нормативно-правові акти з питань охорони довкілля, екологічне законодавство.
References