Назва статті Використання негласних слідчих (розшукових) дій як засобів доказування у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2015
Сторінки [152-161]
Анотація

На основі системного аналізу положень кримінального процесуального законодавства України, процесуальної літератури, а також матеріалів практики авторами статті досліджено питання використання негласних слідчих (розшукових) дій як засобів доказування у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні. Висвітлено теоретичні та практичні проблеми проведення негласних слідчих (розшукових) дій і використання їх результатів у процесі доказування. Запропоновано науково обґрунтовані варіанти їх вирішення.

Ключові слова негласні слідчі (розшукові) дії, доказування, кримінальне провадження, отримання доказів, допустимість.
References