Назва статті Інформація як об’єкт цивільних прав: концепція, методологія, правова природа
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 1/2015
Сторінки [107-115]
Анотація Стаття присвячена розгляду теоретичних аспектів визначення інформації як об’єкта цивільних прав; дослідженню термінологічного апарату в галузі інформаційних відносин; окресленню концепції методології юридичної регламентації відносин в інформаційній сфері. У статті з позиції юридичної доктрини проаналізовано поняття інформації та систему регулювання інформаційних відносин, невід’ємною частиною яких є відносини інтелектуальної власності, зроблено висновок про поширення на регулювання інформаційних відносин як загальних положень ЦК України, так і окремих норм цивільного законодавства. На підставі дослідження резюмується, що інформація завжди пов’язана з інтелектуальною діяльністю і може мати будь-які форми зовнішнього відображення, придатні для сприйняття особою безпосередньо або за допомогою технічних засобів. Як результат інтелектуальної діяльності інформація може існувати як самостійний об’єкт, так і у формі результатів творчої діяльності, що охороняються системою права інтелектуальної власності.
Ключові слова інформація, інформаційні відносини, результат інтелектуальної діяльності, відомості, дані, об’єкт інтелектуальної власності, інформаційне законодавство.
References