Назва статті Методологічні проблеми запозичення міжнародного та зарубіжного досвіду правового регулювання трудових відносин
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2013
Сторінки [251-257]
Анотація

У статті розглянуто методологічні проблеми, пов’язані із запозиченням міжнародного та зарубіжного досвіду правового регулювання трудових відносин. Подано авторський аналіз особливостей такого запозичення у країнах романо-германської та англо-саксонської правових систем. Аналізуються складнощі, що виникають у процесі такого запозичення. Зроблено висновок, що ці проблеми не може бути вирішено поза соціологічним (функціональним) підходом. Авторами визначено значення міжнародних стандартів трудових прав у механізмі правового запозичення. У статті розставлені також деякі акценти з питання про правові межі запозичення зарубіжного досвіду правового регулювання трудових відносин. Правова рецепція визначена як процес запозичення національною правовою системою правових цінностей, норм, інститутів, процедур, інших іноземних та міжнародних елементів правових систем з урахуванням рівня економічного і соціального розвитку держави, її історичних традицій, правового менталітету, правової культури. Розглянуто інтегруючу роль міжнародного трудового права, а також форми її прояву. Висновки авторів проілюстровані правотворчою практикою Російської Федерації.

Ключові слова методологія, трудові відносини, міжнародні стандарти трудових прав, рецепція, інтеграція.
References