Назва статті До питання дисциплінарного провадження стосовно державних службовців: нормативно-правове регулювання та стадії
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2013
Сторінки [450-458]
Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності дисциплінарного провадження щодо державних службовців в Україні та удосконаленню законодавства, що регулює відносини, пов’язані з притягненням державних службовців до дисциплінарної відповідальності. Здійснено огляд законодавства, що регулює дисциплінарне провадження щодо державних службовців. Визначено місце дисциплінарного провадження у структурі адміністративного процесу. Досліджено механізм притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності та висунуто деякі висновки щодо вдосконалення цієї процедури. У статті проаналізовано стадії провадження у справах про дисциплінарні проступки та запропоновано авторський перелік стадій такого провадження для нормативного закріплення їх у Законі України «Про державну службу».

Ключові слова дисциплінарне провадження, державні службовці, стадії дисциплінарного провадження.
References