Назва статті Вільний вибір захисника своїх прав (проблеми офіційної інтерпретації статті 59 Конституції України)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2013
Сторінки [376-384]
Анотація

У статті з урахуванням рішень Конституційного Суду України пропонується інтерпретація декількох ключових понять, що використовуються у ст. 59 Конституції України. Обґрунтовується, що захист своїх прав — це захист будь-яких прав людини (а іноді й прав інших учасників правовідносин); захисник — це адвокат або інший фахівець у галузі права, який допомагає суб’єкту правовідносин уникнути порушень прав останнього або ж усувати порушення та відшкодовувати завдані йому збитки; правова допомога — це допомога у використанні юридичних засобів означеного захисту. Формулюються рекомендації для Конституційного Суду України.

Ключові слова адвокат, фахівець у галузі права, захисник, захист своїх прав, правова допомога.
References