Назва статті Загальноправові засади використання пісків як виду корисних копалин
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2013
Сторінки [396-404]
Анотація

Статтю присвячено проблемі використання та охорони пісків як виду корисних копалин. Проводиться дослідження правовідносин, що виникають під час користування пісками надр у цілях, як пов’язаних, так і не пов’язаних із видобутком корисних копалин. Детально визначаються види користування пісками надр та особливостей їх правового регулювання. Обґрунтовується забезпечення реалізації державної політики у галузі користування цими надрами. Виділяються вимоги щодо організації геологічного та маркшейдерського обслуговування, ведення первинної геологічної та маркшейдерської документації, меж земельної ділянки надр та гірничого відводу. Ставиться питання щодо законності процесу видобування пісків проміжного розкриву за умови їх відсутності у спеціальному дозволі на користування надрами. Визначається, що видобування пісків здійснюється на засадах оптимального сполучення публічних і приватних інтересів. Запропоновано наукові напрями вдосконалення правового регулювання у забезпеченні використання та охорони пісків як виду корисних копалин.

Ключові слова корисні копалини, надра, кар’єр, використання та охорона, видобування, маркшейдерська документація.
References