Назва статті Концепт порівняння як конституанта постметафізичного правового мислення: досвід епістемологічних трансформацій
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2013
Сторінки [39-48]
Анотація

Сучасна інтелектуальна ситуація у правознавстві семантично маніфестує себе як вимога конституювання іманентного йому простору подолання метафізики і формування «права-як-філософії» — сфери самостійної деконструкції смислів, що перманентно виявляють мінливий образ права. Досягнення цієї мети передбачає створення інфраструктури інтелектуального поля правознавства, імперативом побудови якого є діалектика матерії мислення — позитивного знання про право, що легко піддається онтологізації, — і процесуальної діяльності правового мислення з деонтологізації юридичних конструкцій — маніфестації їх як схем методологічного мислення з метою прирощення семантичного поля правознавства. Така діалектика вимагає моністичності гносеології — репрезентації правознавства як сфери самостійного і відмінного філософсько-методологічного мислення.

 Основною проблемою сучасного правознавства є те, що в ньому немає конструкції інтелектуального простору, в якому б можна було поставити питання про перехід від метафізики до постметафізики як механізму конституювання права як сфери самостійного мислення. Всі відомі конструкції філософсько-методологічної проблематизації — філософія права, соціологія права, теорія права, юридична догматика — неминуче відтворюють алгоритм метафізичного мислення у праві.

 Основною можливістю сучасного правознавства постулюється обґрунтування правового порівняння як спекулятивного осмислення права, конструкції дискурсивізації права в якості самостійної філософії в умовах перманентного проекту «подолання метафізики». Останній для правового мислення виступає процедурою від’ємної гносеології — порівнянням як сферою деконструкції юридичної догми в іманентне праву філософське осмислення. 

Ключові слова правове порівняння, постметафізичне мислення, епістемологія, правовий дискурс, філософія права, юридична догматика.
References
Схожі статті: