Назва статті Юридичне гарантування дотримання прав людини інституціями Європейського Союзу: перспективи удосконалення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2015
Сторінки [151-162]
Анотація У статті досліджуються особливості становлення та розвитку інституту прав людини у Європейському Союзі. Аналізуються норми Хартії основних прав ЄС як головного юридичного інструменту гарантування прав людини у цьому формуванні, а також досліджуються перспективи удосконалення юридичного гарантування основоположних прав і свобод у ЄС з огляду на підготовку Договору про Приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.
Ключові слова права людини, Європейський Союз, Хартія основних прав Європейського Союзу.
References
Схожі статті: