Назва статті Проблеми перекладу рішень Європейського суду з прав людини з англійської мови на українську
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2015
Сторінки [140-150]
Анотація Статтю присвячено окресленню основних проблем, які виникають при перекладі рішень Європейського суду з прав людини (Суд). Предметом дослідження є особливості перекладу рішень Суду з англійської мови на українську. Джерельною базою слугували як офіційні переклади рішень цього органу правосуддя, так і неофіційні переклади, розмішені на його офіційному веб-сайті. Проаналізовано засоби і способи перекладу, які використовують при перекладі рішень Суду, фактори, які обумовлюють складність такого перекладу. Наголошено на основних проблемах, які виникають при перекладі рішень. Наведено пропозиції щодо уточнення перекладу типових конструкцій.
Ключові слова Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, переклад, засоби перекладу, способи перекладу, еквівалент, варіант, реалії, опис, калька, дослівний переклад, транслітерування.
References