Назва статті Повага і захист гідності людини в Україні: проблеми впровадження європейської моделі
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2015
Сторінки [163-174]
Анотація Стаття присвячена дослідженню деяких проблем теорії та практики впровадження в Україні європейської моделі поваги і захисту гідності людини. Після Революції гідності (листопад 2013 р. — лютий 2014 р.) в Україні проблема поваги до гідності людини та її захисту набула надзвичайної актуальності. Сучасне розуміння гідності людини значно розширене порівняно з концепцією природних та невід’ємних прав епохи Відродження. Як така концепція гідності людини базується на глибокому взаємозв’язку гідності з правами та основоположними свободами, гарантованими Конвенцією з прав людини Ради Європи 1950 р. У цілому Україна рухається у межах характерного для країн Європейського Союзу розуміння гідності людини, але з певним відставанням у розвитку (галузевий підхід проти універсалізму тощо). Європейська модель пропонує широке і всеохоплююче визначення гідності людини. Так, концепція «фізичної та ментальної недоторканності» особи має значно ширший діапазон застосування і не обмежується явними випадками нелюдського ставлення та тортур. Відставання України в цих питаннях має бути подолане завдяки енергійному впровадженню європейських стандартів захисту гідності людини та поваги до неї. У країні має з’явитися нова доктрина, заснована на накопиченому країнами Європейського Союзу досвіді демократії та найновіших наукових дослідженнях. Також для впровадження європейської моделі поваги і захисту гідності людини необхідні суттєві законодавчі зміни. Перш за все — впровадження права громадян на конституційну скаргу.
Ключові слова повага і захист гідності людини, права і свободи людини і громадянина, Конституція України.
References