Назва статті Принцип екстериторіальності у практиці Європейського суду з прав людини
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2015
Сторінки [113-127]
Анотація У статті розглянуті поняття принципу екстериторіальності, деякі аспекти територіальної юрисдикції держав за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини проаналізовані такі випадки екстериторіальної юрисдикції, як встановлення ефективного контролю однієї держави над територією іншої та застосування повноважень держави за межами її кордону щодо конкретних носіїв конвенційних прав і свобод.
Ключові слова Європейський суд з прав людини, територіальна юрисдикція, екстериторіальна юрисдикція, ефективний контроль, вирішальний вплив.
References