Назва статті Охорона певності правового становища людини при скасуванні індивідуальних юридичних актів публічної влади
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 2/2015
Сторінки [186-196]
Анотація У статті розглядаються проблемні питання припинення дії індивідуальноправових актів публічної влади. Пропонується розрізняти формальноогічну неможливість прийняття акта і юридичну недопустимість його прийняття. У першому випадку йдеться про логіко-юридичні межі дискреційних повноважень публічної влади щодо скасування власних актів. Необхідними передумовами виникнення правомірних очікувань приватних осіб слугують як формальні, так і матеріальні підстави. До перших належить дія юридичних актів, адресатом яких виступає приватна особа. До других — існування конкретних благ і прагнення особи до користування ними, яке одержує статус правомірного, легітимується згаданими актами. Акти публічної влади, якими припиняється дія раніше виданих індивідуальних юридичних актів, що стали підставою для виникнення у приватних осіб майнових інтересів, виступають формами легалізації й офіційної легітимації перерозподілу суспільних благ. Обмеження вільного розсуду органів влади у сфері прийняття вказаних актів має на меті недопущення адміністративного свавілля, охорону стабільності відносин, які виникли, та певності правового становища приватних осіб.
Ключові слова правова певність, правомірні (законні) очікування, дійсність індивідуальних юридичних актів, дія індивідуальних юридичних актів, скасування актів публічної влади, суб’єктивна правомірність індивідуальних юридичних актів.
References