Назва статті Єдність судової юрисдикції: продовження дискусії у доктринальній площині
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2015
Сторінки [78-86]
Анотація У статті продовжено дискусію щодо єдності судової юрисдикції через призму її доктринального розуміння. На основі доробку доктрини судового права звернуто увагу на її важливість для обґрунтування єдності судової юрисдикції. При цьому окреслено основні підходи виокремлення процесу та процесуальної складової з матеріального права, до яких віднесено теорію юридичного процесу, загальну теорію процесуального права та концепцію (теорію) судового права. Здійснено спробу сформулювати характерні ознаки єдності судової юрисдикції та виокремлено її різновиди.
Ключові слова доктрина, судове право, єдність судової юрисдикції, критерії єдності судової юрисдикції.
References