Назва статті Ознаки триваючого злочину
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2015
Сторінки [169-176]
Анотація Ознаки триваючого злочину можуть бути поділені на загальні та спеціальні (особливі). Загальні — це такі ознаки, які притаманні будь-якому злочину, а отже, і триваючому. Вони дозволяють відрізнити триваючий злочин від триваючого діяння, яке злочином не є. Загальними ознаками триваючого злочину є такі: суспільна небезпечність, кримінальна протиправність, винність, караність і суб’єктність. Спеціальні (особливі) ознаки характерні не тільки для триваючих злочинів, а й для триваючих незлочинних діянь, тому вони самі собою не визначають діяння як злочинне. Спеціальними ознаками триваючого діяння (злочину) є тривалість і безперервність. Вони характеризують стадію закінченого злочину. Отже, триваючий злочин може безперервно вчинятися протягом певного проміжку часу на стадії закінченого злочину. Ознака тривалості дозволяє відрізнити триваючі (злочинні) діяння від діянь, які вчиняються одномоментно, а ознака безперервності — від діянь, які, так само як і триваючі, можуть вчинятися протягом більш-менш великого проміжку часу.
Ключові слова триваючі злочини, загальні ознаки триваючих злочинів, суспільна небезпечність, кримінальна протиправність, винність, караність, суб’єктність, спеціальні (особливі) ознаки триваючих злочинів, тривалість, безперервність.
References