Назва статті Співпраця між підприємствами: особливості законодавства України та Європейського Союзу
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2015
Сторінки [135-144]
Анотація У статті висвітлено особливості правового регулювання функціонування об’єднань підприємств та інших суб’єктів господарювання. Автори акцентують увагу на проблемах, пов’язаних із ототожненням різних організаційно-правових форм юридичних осіб, утворених за законодавством України. Окрім цього, розкривається питання щодо необхідності надання права фізичним особам — суб’єктам господарювання засновувати та брати участь у договірних об’єднаннях підприємств України. Особливу увагу присвячено розкриттю характерних рис об’єднань підприємств та інших осіб, утворених у Європейському Союзі. Визначено, за яких умов суб’єкти господарювання України можуть бути учасниками європейських об’єднань за економічними інтересами. На основі проаналізованого матеріалу надано конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання створення та діяльності договірних об’єднань підприємств України.
Ключові слова об’єднання підприємств, господарська асоціація, корпорація, фізична особа — підприємець, європейське об’єднання за економічними інтересами, ЄОЕІ.
References