Назва статті Судовий процес як фундамент для реформування судової системи
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2015
Сторінки [71-77]
Анотація У статті розкриваються окремі проблемні питання, пов’язані з проведенням судової реформи в Україні. Доводиться, що в аспекті побудови судової системи норми судового процесу є первинними відносно норм судового устрою, що виявляється у наповненні процесуальної діяльності всіх судів, формуванні судових інстанцій та наданні їм відповідного обсягу повноважень. Обґрунтовано, що успішна реалізація заходів реформування в контексті організації судової влади повинна базуватися на переосмисленні з точки зору судового процесу ролі судових інстанцій.
Ключові слова судовий процес, судова інстанція, судова система, суд першої інстанції, суд апеляційної інстанції, суд касаційної інстанції, Верховний Суд України, судова реформа.
References