Назва статті Парламент як представницький орган
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3/2015
Сторінки [114-134]
Анотація У статті аналізовано генезу, еволюцію і сучасний стан явища парламентаризму, насамперед в Україні. На основі світового досвіду щодо визначення парламенту характеризовано конституційну дефініцію Верховної Ради України. Розглянуто виборне представництво у здійснення влади, яке в наш час має сенси і форми народного представництва. Вказано на зумовленість народного представництва природою загальних і прямих виборів, колегіальністю в організації і роботі парламенту, а також пов’язаними з такою колегіальністю категоріями простої, абсолюної і кваліфікованої більшості. Увагу приділено інституту мандата депутата саме як члена парламенту. Увагу акцентовано на вадах у конституційно-правовому регулюванні в Україні стосовно проблематики, яка вивчається у статті.
Ключові слова парламент, парламентаризм, Верховна Рада України, виборне представництво у здійснення влади, народне представництво, представницький орган влади, мандат депутата (члена парламенту).
References