Назва статті Конституційні культурні права та свободи людини і громадянина в умовах глобалізації
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [439-445]
Анотація У статті автором розглянуто вплив глобалізації на правову систему загалом і культурні права та свободи людини і громадянина зокрема. Особливу увагу приділено питанню напрямів розвитку культурних прав та свобод людини і громадянина в Україні в умовах глобалізації.
Ключові слова глобалізація, культурні права та свободи.
References