Назва статті Міжнародні угоди Європейського Союзу та acquis communautaire
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [306-320]
Анотація Стаття висвітлює теоретичні та практичні питання, пов’язані з укладанням Євросоюзом міжнародних угод із третіми країнами. Аналізується вплив acquis communautaire на зміст міжнародних угод про асоціацію, визначаються правові наслідки дії таких угод для третіх країн. Спеціальна увага приділена передумовам укладання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
Ключові слова Європейський Союз, міжнародна угода, acquis communautaire, правові наслідки, угода про асоціацію з Україною.
References