Назва статті Доктрина впливу в конкурентному праві України
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [171-183]
Анотація У статті здійснено короткий аналіз складових принципів та концепцій, використовуваних при екстратериторіальному застосуванні конкурентного права України. На підставі огляду основних моделей здійснення екстратериторіальної юрисдикції здійснено критичний аналіз використовуваних у національному праві стандартів та запропоновано ряд напрямів для їх подальшого розвитку.
Ключові слова конкурентне право, доктрина впливу, принцип об’єктивної територіальної юрисдикції, Alcoa, екстратериторіальна юрисдикція.
References