Назва статті Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [452-462]
Анотація У статті викладається функціональне призначення оперативно-розшукових заходів у забезпеченні ефективності досудового провадження у кримінальному процесі. Автор аналізує етапи пізнавальної діяльності розслідування, відповідні положення законодавства про взаємозв’язок оперативно-розшукової і кримінально-процесуальної діяльності. У зв’язку з цим обґрунтовується доцільність унормування в проекті КПК оперативно-розшукових заходів у структуру досудового розслідування.
Ключові слова оперативно-розшукові заходи, слідчі дії, досудове розслідування.
References