Назва статті Категорія «інтерес» у римському сімейному праві
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 3-4/2012
Сторінки [521-528]
Анотація Статтю присвячено аналізу категорії «інтерес» у римському сімейному праві та механізмам захисту інтересів суб’єктів сімейних правовідносин. Автором досліджено, що в римському праві шлюб cum manu захищав інтереси чоловіка, характеризувався максимально широкими його правами у відношенні сімейних матеріальних цінностей. Коло захищених інтересів дружини було обмежене. Sine manu майже врівноважував інтереси подружжя у шлюбі. З погляду захисту інтересів виділено три види договірних конструкцій у римському праві у сфері сімейних правовідносин: угоди, пов’язані з укладанням шлюбу, угоди, пов’язані з режимом майна чоловіка і дружини у шлюбі, та шлюбні угоди, що визначають обсяг і якість приданого і дошлюбного дарунка.
Ключові слова інтерес, захист інтересів, римське право, приватноправові відносини, сімейні правовідносини, шлюб sine manu, шлюб cum manu.
References