Назва статті Використання спеціальних знань у доказуванні в кримінальних провадженнях
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2015
Сторінки [150-156]
Анотація У статті на основі аналізу наукової літератури і матеріалів практики досліджено сутність та поняття спеціальних знань. Названо публікації, які започаткували дослідження цього поняття. Описано наявні в науці підходи до розуміння поняття спеціальних знань, зазначено їх недоліки і здійснено спробу його визначення. Окрему увагу приділено формам застосування спеціальних знань у процесі розслідування злочинів. Визначено, що нині немає єдиної систематизації форм застосування спеціальних знань. Хоча в науці заперечують обґрунтованість виокремлення процесуальної і непроцесуальної форм застосування спеціальних знань, на думку автора, така систематизація заслуговує на існування.
Ключові слова кримінальне провадження, доказування, спеціальні знання, форми використання спеціальних знань, судова експертиза.
References