Назва статті Рецепція світових принципів і норм міжнародного приватного права в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2015
Сторінки [18-25]
Анотація Процеси акультурації національних законодавств із міжнародного приватного права (МПрП), розширення міжнародної уніфікації конфліктного права, їх взаємний вплив невпинно прокладають шлях до справді інтернаціонального МПрП. Кожна держава, реформуючи сьогодні внутрішнє колізійне право, віддає належне названим процесам. Україна також враховує їх у своїй міжнародній приватноправовій політиці. З позиції одного з авторів проекту Закону України «Про міжнародне приватне право» у запропонованій статті розглядається рецепція українським законодавцем окремих принципів і норм міжнародних документів, зокрема Римської конвенції про право, що застосовується до договірних зобов’язань 1980 р. Такі принципи і норми часто сприймаються державами як певні міжнародні стандарти колізійного права.
Ключові слова міжнародне приватне право, колізійне право, Закон України «Про міжнародне приватне право», рецепція міжнародного приватного права.
References