Назва статті Правова природа суспільства: антропосоціокультурний підхід
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2015
Сторінки [110-137]
Анотація У статті доводиться, що найпоширенішими парадигмальними моделями суспільства є його атомістична і субстанційна доктрини та кооперативна концепція. Перші дві є однобокими та неспроможними пояснити відповідні властивості суспільства: атомістична — його процесуальну природу, появу соціального з індивідуального, а субстанційна — властивість людиномірності суспільства, тому вони поступаються кооперативній концепції за своїм евристичним потенціалом та мірою обґрунтованості й достовірності. Кооперативна концепція суспільства репрезентує його як саморегулюючу процесуальну систему соціальної взаємодії індивідів унаслідок необхідності задоволення ними іманентних їм потреб та дії інших комунікативних чинників. В основі кооперативної моделі суспільства лежить принцип його самореференції, тоді як дві інші моделі — атомістична та субстанційна — змушені вдаватися в підсумку до пошуків позалюдських чинників появи соціуму чи зображати його механістичним утворенням. Історичний досвід існування людських суспільств переконує в істинності кооперативної моделі пояснення їх природи.
Ключові слова природа суспільства, антропосоціокультурний підхід, атомістична доктрина суспільства, субстанційна доктрина суспільства, кооперативна концепція суспільства.
References