Назва статті Проблеми захисту речових прав в Україні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2015
Сторінки [69-76]
Анотація У статті розглядаються особливості та проблематика захисту речових прав у цивільному праві України. Приділено увагу умовам, за яких суб’єкт речових прав може використовувати речово-правові або зобов’язально-правові способи захисту. Зазначено, що кожен спосіб захисту речових прав має свої, властиві лише йому, унікальні особливості, які обов’язково мають бути враховані суб’єктом речового права при його застосуванні з метою захисту. Недоліком чинного цивільного законодавства України, на думку автора, є захист речових прав на чуже майно за аналогією закону, що відтворює у цивільному праві застарілий підхід формування речового права навколо інституту права власності, а не родової категорії «речове право». Зазначено, що законодавець у нормах глави 29 Цивільного кодексу України передбачив не лише речово-правові способи захисту речових прав, що, як вбачається, відповідає новітнім змінам у доктрині цивільного права, де нормами Цивільного кодексу України, по суті, визнано, що речові права можуть існувати та реалізовуватися не лише в абсолютних, а й у зобов’язальних, відносних за своїм характером, відносинах.
Ключові слова речові права, способи захисту речових прав, речово-правові позови, зобов’язально-правові позови.
References