Назва статті Громадянське суспільство та особисті немайнові права
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2015
Сторінки [9-17]
Анотація Стаття присвячена визначенню ролі права як важливого регулятора відносин в умовах становлення громадянського суспільства в Україні. Досліджуються особливості як цивільно-правових норм, так і їх впливу на впорядкування суспільних відносин. Особлива увага приділена аналізу підходів, закріплених у Цивільному кодексі України щодо врегулювання особистих немайнових прав фізичних осіб. Показано зв’язок між повагою до прав людини як основним принципом функціонування громадянського суспільства та реалізацією у цивільному законодавстві України інституту особистих немайнових прав.
Ключові слова громадянське суспільство, права людини та основоположні свободи, особисті немайнові права фізичних осіб, цивільне право, цивільно-правові норми.
References