Назва статті Строки і терміни у цивільно-правових договорах: окремі аспекти
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2015
Сторінки [43-50]
Анотація Актуальність дослідження таких загальних категорій цивільного права, як строки і терміни, обумовлена дискусійністю питань щодо їх поняття та правової сутності, їх класифікації та ролі в окремих інститутах цивільного права. У статті обґрунтовується погляд на цивільно-правові строки як часову (темпоральну) форму виникнення та розвитку договірних цивільних правовідносин, форму існування та здійснення (виконання) суб’єктивних прав та обов’язків, які становлять зміст цих правовідносин. При порівнянні положень про строки, які закріплені у Цивільному та Господарському кодексах України, зроблено висновок про те, що умови щодо строків виконання договірного зобов’язання можна віднести до істотних умов, якщо це передбачено законом для конкретного виду договору або випливає з характеру відносин сторін. Окрему увагу приділено з’ясуванню сутності так званих «розумних» строків, критерій застосування яких у тих чи інших випадках обумовлюється необхідністю враховувати всі конкретні обставини, в яких діють учасники договірних зобов’язань.
Ключові слова строк, термін, цивільно-правовий договір, «розумний» строк, зобов’язання.
References