Назва статті Ухвали Конституційного Суду України та їх юрисдикційне призначення
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 4/2015
Сторінки [157-163]
Анотація У статті розкриваються питання про характер і значення ухвал Конституційного Суду України, які мають ознаки процесуального характеру, але за своєю структурою і змістом їх юрисдикційне призначення вимагає нових підходів щодо відображення правових позицій за раніше прийнятими рішеннями Суду; у разі відмови у розгляді конституційних подань і звернень доцільно використовувати в ухвалах потенціал конституційного правосуддя у змістовному наповненні їх мотивувальної частини. Автор висвітлює проблеми, які вказують на відсутність чіткого регулювання Законом України «Про Конституційний Суд України» порядку розгляду справ, які не відповідають його вимогам, ставиться питання про остаточність ухвал, можливості перегляду практики судочинства, коли справи за конституційними поданням і зверненнями повинні мати обов’язковий допуск для розгляду по суті.
Ключові слова Конституція України, конституційне судочинство, акти конститу ційного правосуддя, ухвали Конституційного Суду України, процедури розгляду конституційних подань і звернень.
References