Назва статті Ефективність державної влади в умовах дефіциту демократії (конституційні аспекти)
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2015
Сторінки [81-89]
Анотація У статті зроблена спроба встановити, наскільки програмні засади конституції та її ціннісні основи впливають на ефективність функціонування державної влади. На основі дослідження історичних матеріалів, пов’язаних з історією ухвалення Основного Закону України, робляться висновки про компромісний характер багатьох конституційних положень, які стосувалися орієнтирів подальшого державного розвитку. При цьому остаточно невизначеним залишився ідеологічний контент цього установчого акта: автори Конституції України намагалися, зберігши комуністичне минуле, побудувати за допомогою цього документа нову ліберальну європейську демократію. Попри це низка питань на конституційному рівні так і не була вирішена. Окрема увага приділена конституційним передумовам ефективності діяльності влади у сфері внутрішньої політики, зокрема з питання збереження цілісності та єдності країни. У цьому контексті надана загальна характеристика можливостей використання доктрини «войовничої демократії» (в українському варіанті) для протидії сепаратистським настроям у суспільстві. Окремим напрямом дослідження стала конституційна основа соціальної політики та результат діяльності владних інституцій з цього напряму.
Ключові слова історія Конституції України, конституційна ідеологія, войовнича демократія, соціальні права, конституційна реформа.
References