Назва статті Забезпечення верховенства державної влади як необхідна передумова ефективності управління суспільством
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2015
Сторінки [39-46]
Анотація Стаття присвячена дослідженню проблем ефективності функціонування державної влади в Україні. Означені проблеми розглядаються під кутом зору перспектив конституційної реформи в Україні. Звертається увага на те, що ефективність управління значною мірою залежить від якості управлінської підсистеми — невід’ємної властивості державної влади, її верховенства, що є основою змісту державного суверенітету. Аналізуються ознаки державної влади, що наповнюють її верховенство та впливають на зміст державного суверенітету: публічність, легітимність і легальність. Доводиться, що їх реалізація створює прямі передумови ефективності функціонування державної влади. Аргументується, що верховенство державної влади є провідним політико-правовим фактором ефективності управління суспільством. Забезпечення верховенства державної влади як корінної ознаки державного суверенітету є умовою ефективного державного управління, а останнє — гарантією зміцнення державного суверенітету, сталого розвитку суспільства і держави Україна.
Ключові слова державний суверенітет, верховенство державної влади, ефективність державного управління, публічна влада, легальність, легітимність державної влади.
References