Назва статті Проблеми децентралізації публічної влади в контексті підвищення її ефективності
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2015
Сторінки [28-38]
Анотація У статті досліджуються проблеми децентралізації публічної влади в контексті підвищення її ефективності, проведення структурних реформ щодо сфери вдосконалення статусу органів публічної влади, її територіальної організації, місцевого самоврядування, бюджетної, фіскальної децентралізації, конституційно-правового забезпечення децентралізації. Розглядаються теоретичні та прикладні аспекти децентралізації, зокрема, поняття, критерії класифікації, можливості реалізації в процесі адміністративно-територіальної реформи, трансформації місцевого самоврядування. Акцентується увага на конституційно-правових проблемах децентралізації.
Ключові слова публічна, державна влада, територіальна організація влади, реформа місцевого самоврядування, адміністративно-територіальна реформа, бюджетна, фіскальна децентралізація.
References