Назва статті Забезпечення ефективності функціонування системи демократичної влади: Україна і зарубіжний досвід
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2015
Сторінки [72-80]
Анотація У статті досліджуються питання функціонування національної системи державної влади та її зарубіжний досвід, основні моделі організації, взаємини між основними гілками державної влади. Виокремлюються три основні моделі: президентська, «парламентна» (або парламентська) та президентсько-парламентська (або змішана), їх основні характеристики та елементи специфіки механізму стримувань і противаг. Наголошується на особливому місці судової влади в системі органів державної влади та шляхах забезпечення ефективності функціонування всієї системи державної влади. Аналізуються питання взаємозв’язку і впливу типу виборчої системи на функціонування тієї чи іншої моделі державної влади.
Ключові слова державна влада, ефективність, організація, модель, президентська система правління, парламентська система правління, змішана система правління, еволюція, тип виборчої системи.
References