Назва статті Процесуальні повноваження прокурора щодо доказування вини на досудовому розслідуванні
Автори
Назва журналу Юридичний журнал «Право України» (україномовна версія)
Випуск 5/2015
Сторінки [171-178]
Анотація У статті досліджено повноваження прокурора на досудовому розслідуванні. Стаття 121 Основного Закону позбавила прокурора повноважень особисто проводити досудове розслідування на підставі зобов’язань, узятих урядом України при набутті членства у Раді Європи в 1995 р., хоча у країнах ЄС (Італія, ФРН, Угорщина, Румунія, Польща, Швеція та ін.) прокурори наділені правом на проведення досудового розслідування у повному обсязі. Український законодавець безпідставно позбавив наглядаючого прокурора права на особисте розслідування окремих правопорушень у повному обсязі, оскільки не маючи практичних навичок у збиранні, закріпленні та перевірці доказів, прокурор втрачає свою професійну майстерність як процесуальний керівник, наглядач за додержанням законів при розслідуванні кримінальних правопорушень, і як обвинувач у судовому розгляді. Законодавець наділив прокурора правом проводити тільки окремі слідчі (розшукові) та процесуальні дії за матеріалами кримінальних проваджень. Досудове розслідування кримінальних правопорушень — складний процес, за якого обмежувати функцію прокурора, пов’язану з його безпосередньою участю у розслідуванні кримінальних правопорушень, тобто у збиранні доказів, у жодному разі не можна.
Ключові слова повноваження прокурора, досудове розслідування, безпосередня участь у проведенні окремих (розшукових) та процесуальних дій, досудове розслідування.
References